Välkommen

Lärande ledarskap är ett synsätt på utveckling och förändring som handlar om att aktivt våga sätta mål. Att reflektera och lära längs resan. Att se hela bilden och inte bara insatsen under resan framåt.

Jag som driver Lärande Ledarskap heter Li och jag har arbetat med olika typer av förändringar under lång tid. Både i arbetet men självklart också privat. Att försöka leva som man lär är visserligen spännande men det är inte speciellt enkelt för det.

Från hösten 2021 kommer sidan att utformas och utvecklas i ny riktning. Större fokus kommer ligga på normer, värderingar, npf, ungas förutsättningar och hälsa. Allt som allt för att skapa ett lärande ledarskap i nya sammanhang.